نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
No products in the cart.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

فرم اشتراک

به جمع نیکوکاران ما بپیوندید...

یاری کنید تا حیاتمان تداوم یابد و بتوانیم چراغی ولو کوچک را در خانه نیازمندی روشن نماییم. از طریق تکمیل فرم زیر عضوی از خانواده چند هزار نفری انجمن خیریه سلمان خواهید شد و قسمتی از سکان این کشتی را به دست خواهید گرفت.

اشتراک شما با موفقیت ثبت شد. از اینکه ما را لایق همراهی می دونید متشکریم. در فواصل زمانی مشخص شده از طرف شما، روش های پرداخت برایتان پیامک می شود.