نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
سبد خرید خالی است.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

فرم اشتراک خیریه سلمان (ثبت 654)

Subscribtion
به جمع نیکوکاران ما بپیوندید...

تکمیل فرم اشتراک خیریه سلمان

فرم اشتراک خیریه

یاری کنید تا حیاتمان تداوم یابد و بتوانیم چراغی ولو کوچک را در خانه نیازمندی روشن نماییم. از طریق تکمیل فرم اشتراک خیریه زیر عضوی از خانواده چند هزار نفری انجمن خیریه سلمان خواهید شد و قسمتی از سکان این کشتی را به دست خواهید گرفت.
فرم های اشتراک از بهترین روش های کمک به خیریه ها می باشد چرا که منابع ورودی خیریه ها جهت کمک به نیازمندان دارای نظم و تداوم می شود و نیکوکاران نیز با توجه به توان خود در این امر و با فواصل زمانی متناسب شرکت می کنند. شاید مهم ترین حسن این روش کمک به خیریه این باشد که روحیه نیکوکاری در نیکوکاران به دست فراموشی سپرده نمی شود و همواره به یاد نیازمندان خواهند بود.

من اقدام می کنم!

از طریق فرم زیر اقدام کنید

اشتراک شما با موفقیت ثبت شد. از اینکه ما را لایق همراهی می دونید متشکریم. در فواصل زمانی مشخص شده از طرف شما، روش های پرداخت برایتان پیامک می شود.