نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

پرداخت های رمضان – کفاره و فطریه

Ramazan
طاعات و عبادات قبول

پرداخت آنلاین زکات فطریه و کفاره

پرداخت
فطریه و کفاره

Bank Transfer

روش کارت به کارت

– شماره حساب: 5531355460
– کارت: 6104337864061179
– شبا: 210120000000005531355460
حساب ها به نام انجمن خیریه سلمان 

– شماره حساب: 0102443844006
– کارت: 6037691990026288
– شبا: 410190000000102443844006
حساب ها به نام انجمن خیریه سلمان

لطفا در صورتی که از طریق گزینه کارت به کارت به حساب های بانکی خیریه اقدام می فرمایید پس از واریز، از طریق راههای ارتباطی مورد مصرف مبلغ واریزی خود را به اطلاع مجموعه برسانید. مبالغی که مورد آن توسط واریز کننده مشخص نمی شود به عنوان اهدایی در نظر گرفته می شود. در صورت پرداخت آنلاین دیگر نیازی به اطلاع در این مورد نیست.

نظر برخی از فقها در مورد *کفاره و فطریه* سال 1402 به شرح زیر است:
تعریف فطریه یعنی 3 کیلو گرم طعام (برنج/گندم و …) به ازای هر نفر
تعریف کفاره یعنی 750 گرم طعام (گندم و …) به ازای هر روز

سیستانی

فطریه بر اساس گندم: نفری 60 هزار تومان
فطریه بر اساس برنج معمولی: نفری 105 هزار تومان
فطریه بر اساس برنج ایرانی: نفری 360هزار تومان
کفاره روزه غیر عمد: 16 هزار تومان به ازای هر روز
کفاره روزه عمد: 960 هزار تومان به ازای هر روز

مکارم

فطریه بر اساس گندم: نفری 60 هزار تومان
فطریه بر اساس برنج : نفری 240 هزار تومان
کفاره روزه غیر عمد: 12 هزار تومان به ازای هر روز
کفاره روزه عمد: 720 هزار تومان به ازای هر روز

خامنه ای

فطریه: 3 کیلوگرم طعام (گندم، برنج و …) به ازای هر نفر – روی گندم نفری 60 هزار تومان
کفاره روزه: 12 هزار تومان

خراسانی

فطریه گندم 60 هزار تومان
فطریه برنج 200 هزار تومان
کفاره روزه 15 هزار تومان
کفاره روزه عمدی 900 هزار تومان

شبیری

فطریه: گندم: 72 هزار تومان
کفاره: 18 هزار تومان

نوری همدانی

فطریه: 3 کیلوگرم طعام (گندم، برنج و …) به ازای هر نفر – قیمت بر اساس محل زندگی تعیین شود
عدد اعلامی روی گندم هر نفر 60 هزار تومان و روی برنج هر نفر 240 هزار تومان

کفاره روزه: 12 هزار تومان
کفاره عمد: 720 هزار تومان

مظاهری

فطریه: 3 کیلوگرم طعام (گندم، برنج و …) به ازای هر نفر
کفاره غیر عمد: 750 گرم طعام (گندم و …) به ازای هر روز

جوادی آملی

فطریه: سه کیلو گندم، برنج و مانند آنها و یا معادل قیمت اینها به قیمت روز
کفاره: 12 هزار تومان
کفاره عمد: 720 هزار تومان

سبحانی

فطریه: گندم 60 هزار تومان
فطریه برنج 300 هزار تومان
کفاره: 18 هزار تومان
کفاره عمد: 1080 هزار تومان

سوالی دارید؟ هم اکنون تماس بگیرید
03136250390-1 دفتر مرکزی 
09132080139 پشتیبان همراه 
در شبکه های اجتماعی: @salmancharity

انجمن خیریه سلمان از سال 1375 با جدیت تمام و با یاری شما عزیزان مشغول کمک رسانی به مستمندان است. ما با افتخار به افراد از کار افتاده، یتیم، کم درآمد، بانوان سرپرست، معلول و … یاری می رسانیم. از ابتدای تاسیس بیش از دهها هزار نفر تحت حمایت ما بوده اند. در تمام مقاطع تحصیلی از دبستان تا دانشگاه در میان مددجویان ما حضور دارند. رویای جهانِ بدون نیازمند اگرچه شاید محقق نشود ولی ما با آرزوی آن رویا به پیش می رویم…

کمپین مهر ماندگار (در کنار دانش آموزان باشیم)