گزارش عملکرد خیریه سلمان 2022 | انجمن خیریه سلمان
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
سبد خرید خالی است.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

گزارش عملکرد خیریه سلمان 2022

Clarity
شفافیت معجزه می کند

گزارش عملکرد خیریه سلمان

گزارش عملکرد خیریه

عدم وجود گزارش عملکرد خیریه ها و فقدان شفافیت در برخی خیریه های غیر رسمی و خبرهای جسته گریخته از برخی کلاه برداری ها متاسفانه اندکی به اعتماد خیرین آسیب رسانده است. هرچند خطای عده ای هیچگاه مانع حرکت های نیکوکارانه توسط مردم با ایمان نخواهد شد. انجمن خیریه سلمان نیز خود را از قاعده شفافیت مستثنی نمی داند و در تلاش است با ارائه آمارهای سالیانه خود در راستای شفاف سازی قدم بردارد.
خوشبختانه در سالهای اخیر سخت گیری های فراوان نهادهای نظارتی تقریبا راه کلاه برداری را در خیریه های رسمی سد کرده است. بررسی های دقیق اسناد خیریه سلمان توسط نهاد ناظر و مهر تایید این نهاد طی 20 سال فعالیت رسمی خیریه گواهیست بر شفافیت تمام فعالیت های انجمن. خوشحالیم که در طی بیش از 20 سال خدمت، کارنامه خیریه بسیار درخشان و شفاف بوده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات مالی خیریه می توانید از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

طی 20 سال بیش از 280 جلسه

جلسات منظم ماهیانه انجمن

میعادگاه ما برای ایفای نقش در میدان نیکوکاری، یکشنبه ابتدای هر ماه است. بیش از 20 سال است که بی وقفه در این میعادگاه به توسعه خیریه و بهبود زندگی نیازمندان می پردازیم. 

جلسات از سال 75 تا 98

جلسات قبل از سال 1399 به مرور در این قسمت بارگذاری خواهد شد. در صورت نیاز به دسترسی به مصوبات این جلسات از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

جلسات هیئت مدیره 99
جلسات هیئت مدیره 1400
بیلان مالی انجمن خیریه سلمان