نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
No products in the cart.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

گزارش عملکرد خیریه

عدم شفافیت و صداقت در برخی خیریه های غیر رسمی و خبرهای جسته گریخته از برخی کلاه برداری ها متاسفانه اندکی به اعتماد خیرین آسیب رسانده است. هرچند خطای عده ای هیچگاه مانع حرکت های نیکوکارانه توسط مردم با ایمان نخواهد شد. انجمن خیریه سلمان نیز خود را از قاعده شفافیت مستثنی نمی داند و در تلاش است با ارائه آمارهای سالیانه خود در راستای شفاف سازی قدم بردارد. خوشبختانه در سالهای اخیر سخت گیری های فراوان نهادهای نظارتی تقریبا راه کلاه برداری را در خیریه های رسمی سد کرده است. خوشحالیم که در طی بیش از 20 سال فعالیت کارنامه خیریه بسیار درخشان و شفاف بوده است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات مالی خیریه می توانید از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

میعادگاه ما برای ایفای نقش در میدان نیکوکاری، یکشنبه ابتدای هر ماه است. بیش از 20 سال است که بی وقفه در این میعادگاه به توسعه خیریه و بهبود زندگی نیازمندان می پردازیم. 

جلسات از سال 75 تا 98

به دلیل تازه تاسیس بودن وب سایت خیریه، جلسات قبل از سال 1399 به مرور در این قسمت بارگذاری خواهد شد. در صورت نیاز به دسترسی به مصوبات این جلسات از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.

جلسات هیئت مدیره 99