کمک به خیریه ( تصاویر قبوض) 2021 | انجمن خیریه سلمان
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
No products in the cart.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

کمک به خیریه ( تصاویر قبوض) 2021

DONATION
برای نیکوکاری پایانی نیست!

کمک به خیریه سلمان (برخی قبوض)

کمک به خیریه

کمک به خیریه هایی نظیر انجمن سلمان که سابقه ای بیش از 30 سال فعالیت مستمر و آبرومندانه داشته است قطعا نیاز به اعتماد سازی خیلی زیاد ندارد و سابقه فعالیت شفاف و صادقانه این انجمن مردمی گویای حسن اعتماد مردم عزیز به مجموعه می باشد. 
اما با این حال با توجه به فعالیت مجموعه در فضای مجازی و اینترنت و به صورت کشوری نیاز است گاهی مواردی را برای اعتماد سازی بر روی وب سایت مجموعه مستند سازی کنیم. تعداد قبوض دریافتی در مجموعه محدود به روزانه یکی دو عدد نمی باشد اما برخی تصاویر قبوض را گاها در این صفحه جهت مشاهده عزیزان آنلاین قرار خواهیم داد.

کمک به خیریه
ایرانیان مقیم آمریکا
نذر به جای روضه محرم
نذر به جای روضه محرم
خیرات
اهدایی
گوشت و برنج
اهدایی
کمک به فقرا
از کشور دانمارک
افطاری رمضان
قلک صدقات
صدقه
کمک برای محرم
نذر محرم اهدایی به خیریه
کمک-هزینه-جهیزیه
کمک هزینه جهیزیه
صدقات
صدقات
ایتام
ایتام
قبوض پرداختی به خیریه سلمان
جهیزیه
رد مظالم
عیدی نیازمندان
ذبح