نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
No products in the cart.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

تصویر قبوض کمک های حضوری

ایرانیان مقیم آمریکا
نذر به جای روضه محرم
نذر به جای روضه محرم
خیرات
اهدایی
گوشت و برنج
اهدایی
کمک به فقرا
از کشور دانمارک
کمک برای محرم
نذر محرم اهدایی به خیریه
کمک-هزینه-جهیزیه
کمک هزینه جهیزیه
صدقات
صدقات
ایتام
ایتام