خدمات شارژ و بسته های اینترنتی 7030 | انجمن خیریه سلمان
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
سبد خرید خالی است.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

خدمات شارژ و بسته های اینترنتی 7030

DONATION
روش های غیر مستقیم کمک به خیریه

خدمات شارژ و بسته های اینترنتی

خدمات شارژ و بسته های اینترنتی 7030

سامانه معتبر 7030 در راستای خدمت به مصرف کنندگان سود حاصل از خدمات شارژ و بسته های اینترنتی را با مشتریان خود به اشتراک می گذارد. توضیح کوتاه اینکه از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام در این سامانه می کنید. دقت کنید حتما از طریق لینک زیر ثبت نام صورت گیرد تا عواید حاصل از پرداخت های شما به خیریه برسد. موقع ثبت نام از شما کد معرف نیز می خواد. در قسمت معرف عبارت salman654 را وارد نموده و ثبت نام کنید. تمام

از این بعد امور شارژ و قبوض خود را از طریق سامانه 7030 انجام دهید تا 70 درصد از سود حاصل از تراکنش های شما به خیریه سلمان تخصیص یابد. 

لینک دانلود اپلیکیشن های سامانه 7030