نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

0
No products in the cart.
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

اشتراک ماهیانه ذبح

طرح ذبح ماهیانه خیریه سلمان
به اندازه توان خود شریک باشید

با توجه به هزینه های بالای خرید گوسفند به صورت فردی و عدم توان بسیاری از افراد در این رابطه می توانید با ثبت نام در اشتراک ذبح خیریه سلمان هر ماه به میزان توان خود در این طرح شرکت کنید. پس از اینکه مبالغ به اندازه خرید یک گوسفند رسید خیریه اقدام به ذبح کاملا بهداشتی و توزیع آن بین نیازمندان خواهد کرد. شرکت در این طرح به معنای الزام به پرداخت ماهیانه برای شما نیست و شما می توانید در هر ماهی که مد نظر خودتان است شرکت کنید. 

می توانید با کلیک بر روی هر زبانه اطلاعات ذبح هر سال را به تفکیک ماه مشاهده کنید

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

قبل از برگزاری طرح – فاقد اطلاعات

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

موفقیت و اطلاعات هر طرح پایان همان ماه در همین صفحه اعلام می شود

ما به صورت ماهیانه و در موعد مقرر به شما اطلاع خواهیم داد و روش های پرداخت را به شما یادآور خواهیم شد. میزان کمک ماهیانه شما لزوما عدد ثابتی نیست و بسته به شرایط و کَرَم شما می تواند متغیر باشد. قیمت تقریبی هر گوسفند 2 میلیون تومان است.

از طریق فرم زیر ثبت نام کنید

دقت کنید در صورت کارت به کارت حتما از طریق راههای ارتباطی مورد مصرف پرداخت خود (ذبح ماهیانه) را اطلاع دهید. در صورت پرداخت آنلاین مورد مصرف را روی ذبح تنظیم نمایید.

در صورتی که ذبح گوسفند را خودتان انجام داده اید با کمال میل آماده دریافت و توزیع آن بین نیازمندان هستیم.

سوالی دارید؟ هم اکنون تماس بگیرید
03136250390-1 دفتر مرکزی 
09132080139 پشتیبان همراه 
در شبکه های اجتماعی: @salmancharity

اشتراک شما با موفقیت ثبت شد. از اینکه ما را لایق همراهی می دونید متشکریم. در فواصل زمانی مشخص شده از طرف شما، روش های پرداخت برایتان پیامک می شود.