بایگانی‌های گل و گلدان مصنوعی | انجمن خیریه سلمان
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

1
مبلغ نهایی:
ریال800,000
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

گل و گلدان مصنوعی

گلدان مصنوعی جهت مراسمات

نمایش 1–4 از 6 نتیجه