کمک به ساخت درمانگاه سپهر اصفهان | انجمن خیریه سلمان
نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

نیکوکاری سلمان

توزیع سبد غذایی

تهیه مسکن

درمان و سلامت

ازدواج و جهیزیه

کمک هزینه تحصیلی

فرهنگ سازی

کمک به ساخت درمانگاه سپهر اصفهان

DONATION
برای نیکوکاری پایانی نیست!

کمک به ساخت درمانگاه

ساخت بیمارستان خیریه سپهر اصفهان
درمانگاه-سپهر-اصفهان-خیریه-سلمان

اینکه وارد این صفحه شده اید نشان از این دارد که عاشق نیکوکاری هستید. به یاری خدا و همت بلند متولیان امر و مردم عزیز و با پیگیری ها و مشقت های فراوان زمین مناسبی در مکانی با موقعیت عالی در شهر اصفهان جهت ساخت درمانگاه آماده شده است. از همه عزیزان در خواست می شود تلاش خود را در جهت تامین منابع مورد نیاز ساخت این پروژه که اثری ماندگار خواهد بود به کار گیرند. 

از اعطای کم حیا نکنید که نبخشیدن از آن هم کمتر است. امام علی (ع)
Gallery

تصاویری از جلسات و مکان درمانگاه

صدها ساعت جلسه و بررسی و امکان سنجی با حضور اساتید و پزشکان معتبر و شهردار منطقه

Bank Transfer

کارت به کارت

– شماره حساب: 1032664865
– کارت: 6037701562592946
– شبا: 310160000000001032664865
حساب به نام حسین شالبافیان و شرکا

لطفا مبالغ مرتبط با درمانگاه حتما به همین حساب واریز شود.

لطفا در صورتی که از طریق گزینه کارت به کارت به حساب بانکی اقدام می فرمایید پس از واریز، از طریق راههای ارتباطی اصلاع دهید. به دلیل مسائل حقوقی و حسابداری در حال حاضر حساب به صورت مشترک بین اعضای هیئت مدیره افتتاح شده است و پس از تکمیل پروانه معاونت درمان حساب به نام درمانگاه خیریه افتتاح خواهد شد.

اطلاعات این صفحه جهت ملاحظه به مرور تکمیل می گردد.

دبستان ابوذر سابق

محل احداث ساختمان درمانگاه

ساخت بیمارستان خیریه سپهر اصفهان